Zdjęcie Anody cynkowe

Cynkowe anody galwaniczne stosowane są do ochrony katodowej zarówno w środowisku wody słonej, jak i słodkiej. Wykorzystywane są do ochrony morskich konstrukcji przybrzeżnych (onshore), dalekomorskich (offshore), jednostek pływających (statków, jachtów), jak i rurociągów podwodnych.

Anody cynkowe wykonywane są ze stopów zawierających niewielką ilość dodatków stopowych, głównie aluminium i kadm, które polepszają wydajność prądową anody. Wg norm europejskich DNVGL-RP-B401, EN 12496, NORSOK M-503 oraz normy amerykańskiej NACE TM0190 stop anod cynkowych powinien zawierać 0,10 – 0,50 % aluminium oraz nie więcej niż 0,07 % kadmu (norma amerykańska dopuszcza jego ilość do 0,15 %). Dopuszczalne jest także stosowanie anod cynkowych „wysokiej czystości”, zawierających minimum 99,99 % cynku, do 0,005 % aluminium i do 0,003 % kadmu.

Wydajność prądowa anod cynkowych wg norm wszystkich norm powinna być nie mniejsza niż 780 Ah/kg. Potencjał anod podczas pracy nie powinien być bardziej elektrododatni niż -1030 mV względem elektrody Ag/AgCl, choć norma DNVGL-RP-B401 dopuszcza potencjał do -1000 mV.

Parametry anod dla danego typoszeregu oraz rysunki i wymiary anod

Typoszereg  I: Stopy ze zwykłą zawartością cynku

Anody te mogą być stosowane w środowisku wody morskiej i w mule morskim oraz w wodzie słodkiej.

Materiał anodowy spełnia wymagania norm: DNVGL-RP-B401,  NORSOK M-503, EN 12496 oraz NACE TM0190 odnośnie składu stopowego oraz właściwości elektrochemicznych.

Składniki stopowe

Al

0.20 – 0.45 %

Cd

0.030 – 0.070%

Zn

reszta

Fe

max. 0.005 %

Cu

max. 0.005 %

Pb

max. 0.006 %

pozostałe

max. 0.010 %

Właściwości elektrochemiczne

wydajność prądowa w wodzie
(inaczej: pojemność elektrochemiczna)

minimum 800 Ah/kg

wydajność prądowa w mule morskim

minimum 750 Ah/kg

potencjał podczas pracy w wodzie
(closed circuit potential))

≤-1050 mV względem Ag/AgCl

potencjał podczas pracy w mule morskim
(closed circuit potential)

≤-990 mV względem Ag/AgCl

Typoszereg  II: Stopy wysokiej czystości cynku

Anody te mogą być stosowane w wodzie morskiej oraz w wodzie słodkiej. Cechują się nieco mniejszą wydajnością prądową oraz nieco bardziej dodatnim potencjałem podczas pracy w porównaniu do anod z większą ilością dodatków stopowych.

Materiał anodowy spełnia wymagania normy EN 12496 odnośnie składu stopowego oraz właściwości elektrochemicznych tej grupy anod.

Składniki stopowe

Al

max. 0.005 %

Cd

max 0.003 %

Zn

minimum 99,99 %

Fe

max. 0.0014 %

Cu

max. 0.002 %

Pb

max. 0.003 %

pozostałe

max. 0.005 %

Właściwości elektrochemiczne

wydajność prądowa w wodzie
(inaczej: pojemność elektrochemiczna)

minimum 760 Ah/kg

potencjał podczas pracy w wodzie
(closedcircuitpotential)

≤-1000 mV względem Ag/AgCl

Typoszereg  III:  Stopy Al-Zn-In-Mg

Anody te mogą być stosowane w środowisku wody morskiej oraz w mule morskim. Cechują się dodatkiem magnezu, obniżoną zawartością cynku oraz podwyższoną zawartością indu w porównaniu do anod typu Al-Zn-In.

Wydajność prądowa anod jest niższa w porównaniu do anod typu Al-Zn-In, lecz posiadają od nich bardziej ujemny potencjał podczas pracy. Materiał anodowy spełnia wymagania normy NACE TM0190 odnośnie składu stopowego oraz właściwości elektrochemicznych.

Składniki stopowe

Zn

1.5 – 3.0 %

In

0.20 %

Mg

0.6 – 1.0 %

Al

reszta

Cu

max. 0.010 %

Fe

max. 0.100 %

zanieczyszczenia – każdy składnik

max. 0.020 %

zanieczyszczenia – ogółem

max. 0.050 %

Właściwości elektrochemiczne

wydajność prądowa
(inaczej: pojemność elektrochemiczna)

minimum 2400 Ah/kg

potencjał podczas pracy
(closed circuit potential)

≤-1100 mV względem elektrody kalomelowej
(≤-1146 mV względem elektrody Ag/AgCl)