Zdjęcie Anody magnezowe

Magnezowe anody galwaniczne stosowane są powszechnie do ochrony katodowej konstrukcji podziemnych (zbiorniki, rurociągi) oraz do ochrony wewnętrznych powierzchni zbiorników zawierających wodę (np. podgrzewacze wody, zbiorniki gorącej i zimnej wody, skraplacze, wymienniki ciepła). Anody magnezowe posiadają bardzo elektroujemny potencjał. Z tego powodu nie są stosowane w wodzie morskiej, gdyż w środowisku o tak małej rezystywności mogłyby nadmiernie spolaryzować chronioną konstrukcję, co natomiast mogłoby doprowadzić do wydzielania wodoru i odspojenia powłoki ochronnej. Na skutek dużej samokorozji magnezu (korozji własnej), anody galwaniczne mają sprawność tylko ok. 50 %. Jest to dodatkowy czynnik ograniczający ich zastosowanie w wodach słonych, gdyż szybkość roztwarzania anod pracujących w tym środowisku byłaby bardzo duża.

Anody magnezowe wykonywane są ze stopów zawierających dodatki stopowe, których celem jest polepszenie sprawności i rzeczywistej wydajności prądowej. Najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie anod ze stopu gatunku MgAl6Zn3Mn, w którym głównymi dodatkami stopowymi są aluminium (ok.  6 %), cynk (ok. 3 %) oraz mangan (do 1%).

Rzeczywista wydajność prądowa anod magnezowych wynosi ok. 1100-1200 Ah/kg, co oznacza zużycie materiału anodowego w ilości do 8 kg/(A ∙ rok).

Szczegółowy opis i podział na rodzaje oferowanych przez nas anod magnezowych można znaleźć na stronie internetowej www.anoda.pl.