anody_ofirmie

Korzystając z wieloletniego doświadczenia przy produkcji odlewów ze stopów magnezu, w roku 2003 uruchomiliśmy produkcję anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją. Anody te stosuje się w różnych dziedzinach techniki.

W zależności od przeznaczenia produkujemy anody o masie czynnej od 0,05 do 22,7 kg. Specjalizujemy się w produkcji anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją zasobników ciepłej wody użytkowej, ale nasza oferta obejmuje również anody do ochrony stalowych konstrukcji w wodach i gruntach.

Zapewnienie dobrej jakości produkowanych anod ma dla nas bardzo duże znaczenie.

Wszystkie produkty poddawane są systematycznej kontroli jakości . Kontrola składu chemicznego wykonywanych odlewów, prowadzona jest regularnie za pomocą optycznego spektrometru emisyjnego.