Zdjęcie Anody magnezowe

Magnezowe anody galwaniczne stosowane są powszechnie do ochrony katodowej konstrukcji podziemnych (zbiorniki, rurociągi) oraz do ochrony wewnętrznych powierzchni zbiorników zawierających wodę (np. podgrzewacze wody, zbiorniki gorącej i zimnej wody, skraplacze, wymienniki ciepła). Anody magnezowe posiadają bardzo elektroujemny potencjał. Z tego powodu nie są stosowane w wodzie morskiej, gdyż w środowisku o tak małej rezystywności mogłyby nadmiernie spolaryzować chronioną konstrukcję, co natomiast mogłoby doprowadzić do wydzielania wodoru i odspojenia powłoki ochronnej. Na skutek dużej samokorozji magnezu (korozji własnej), anody galwaniczne mają sprawność tylko ok. 50 %. Jest to dodatkowy czynnik ograniczający ich zastosowanie w wodach słonych, gdyż szybkość roztwarzania anod pracujących w tym środowisku byłaby bardzo duża.

Anody magnezowe wykonywane są ze stopów zawierających dodatki stopowe, których celem jest polepszenie sprawności i rzeczywistej wydajności prądowej. Najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie anod ze stopu gatunku MgAl6Zn3Mn, w którym głównymi dodatkami stopowymi są aluminium (ok.  6 %), cynk (ok. 3 %) oraz mangan (do 1%).

Rzeczywista wydajność prądowa anod magnezowych wynosi ok. 1100-1200 Ah/kg, co oznacza zużycie materiału anodowego w ilości do 8 kg/(A ∙ rok).

Szczegółowy opis i podział na rodzaje oferowanych przez nas anod magnezowych można znaleźć na stronie internetowej www.anoda.pl.

Anody do ochrony przed korozją ogrzewaczy wody i zbiorników C.W.U stanowią podstawową grupę produkowanych przez nas wyrobów. Anody są produkowane w następujących średnicach i długościach:

ŚREDNICA Ø [mm] 16 18 21,3 22 25 26 30 32 33 38 40
DŁUGOŚĆ OD ÷ DO [mm] 40÷650 40÷550 40÷1050 40÷950 40÷400 40÷1400 40÷500 40÷850 40÷1500 40÷630 40÷500

Masa czynna anod wynosi od 0,05 do 2,3 kg.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej anod.

Podstawowe typoszeregi anod to:

TYP ANODY B B1 C L
GWINTY M6; M8 M5; M6 M8x15; M8x17; M8x23; M8x25; M8x30 M8x15; M8x17; M8x23; M8x25; M8x30
TYP ANODY D D1 E F F1 H J K
KORKI G1¼ G¾; G1; G1¼; G1½ G¾; G1; G1¼ G¾; G1; G1¼ G¾; G1; G1¼ G¾; G1; G1¼

Anody łańcuchowe (typoszeregi I, J, K, L) mają średnice Ø 22 mm, Ø 26 mm lub Ø 33 mm. Nasz asortyment stale się rozszerza i na zamówienie klienta w krótkim czasie możemy uruchomić produkcję innych anod.