Sinkanoder

Galvaniske sinkanoder benyttes for katodisk beskyttelse både i salt- og ferskvann. De brukes til å beskytte både onshore- og offshore-konstruksjoner, fartøy (skip, båter) og undervannsrørledninger.

Benyttet som beskyttelse av skip og båter
Forlenger levetiden til konstruksjonene som beskyttes

Et miljøvennlig produkt
Produsert i EU

Sinkanoder lages av legeringer med lavt innhold av tilsetninger, først og fremst aluminium og kadmium, som gir bedre strømutbytte. I henhold til de europeiske standardene DNVGL-RP-B401, EN 12496, NORSOK M-503 og den amerikanske standarden NACE TM0190 skal legeringen for sinkanoder inneholde 0,10 – 0,50 %  aluminium og ikke mer enn 0,07 % kadmium (den amerikanske standarden tillater opp til 0,15 % kadmium). Det er også tillatt å bruke sinkanoder av «høy renhet» som inneholder minst 99,99 % sink og maks. 0,003 % kadmium.

Strømutbyttet av sinkanoder i henhold til alle standardene skal ikke være mindre enn 780 Ah/kg. Arbeidspotensialet til anodene skal ikke være mer elektropositivt enn -1030 mV målt mot en Ag/AgCl-elektrode, selv om DNVGL-RP-B401 tillater et potensial på opp til -1000 mV.

Egenskaper ved de enkelte anodetypene, tegninger og anodedimensjoner

Anodetype  I:  Al-Zn-In legeringer med vanlig sinkinnhold

Denne typen anoder egner seg til alminnelig bruk i saltvann og i havbunnen.

Anodematerialet oppfyller kravene i standardene: DNVGL-RP-B401, NORSOK M-503, EN 12496 med hensyn til legeringssammensetning og elektrokjemiske egenskaper.

Alloy components

Content

Impurities

Al

0.20 – 0.45%

Pb – max. 0.006%

Cd

0.030 – 0.070%

Fe – max. 0.005%

Zn

remainder

Cu – max. 0.005%

other – max. 0.05%

 

Electrochemical properties

current efficiency in water (electrochemical capacity)

minimum 800 Ah/kg

current efficiency in sea mud

minimum 750 Ah/kg

closed circuit potential in water

≤-1050 mV vs Ag/AgCl

closed circuit potential in sea mud)

≤-990 mV vs Ag/AgCl

 

Anodetype  II:  Al-Zn-In legeringer med økt sinkinnhold

Denne typen anoder kan benyttes i saltvann og i havbunnen, spesielt i dype og kalde vann. De er kjennetegnet av et høyere strømutbytte og et mer negativt arbeidspotensial enn anodene i typen I.

Anodematerialet oppfyller kravene i standardene: DNVGL-RP-B401, NORSOK M-503, EN 12496 med hensyn til legeringssammensetning og elektrokjemiske egenskaper.

 

Alloy components

Content

Impurities

Zn

min. 99.99%

Al – max. 0.05%

Cd – max. 0.003%

Pb – max. 0.003%

Cu – max. 0.002%

Fe – max. 0.0014%

other – max. 0.05%

 

Electrochemical properties

current efficiency in water (electrochemical capacity)

minimum 760 Ah/kg

closed circuit potential

≤-1000 mV vs Ag/AgCl

Kontakt
EZAL Pudłowski sp.k.
 • Adresse:
  Zaczernie 188
  36 – 062
  k./ Rzeszowa
  POLSKA
 • Telefon:
  (+48) 17 859 05 62
  (+48) 17 859 05 63
 • Fax:
  fax: (+48) 17 859 05 64

 • e-post:
  biuro@ezal.pl

Kontakt skjema:


  • GPS:
   N 50° 6′ 6.1305″
   E 21° 59′ 38.684″
  Coolbrand.pl 2020